?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 【图文】河北锻造控制质量有Ҏ_矛_庄锻件的未来发展情况 - 矛_庄金环锻造有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link type="text/css" href="/template/NEST700011/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST700011/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST700011/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST700011/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">矛_庄金环锻造有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">沛_锻?/a>?a href="/supply/">煤机Mg</a>?a href="/news/">沛_Mg厂家</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/19092/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16"> <div class="wfixed"> <div class="logo"><h1><img src="/uploads/logo/20150507040147.png" alt="矛_庄金环锻造有限公? width="359" /></h1></div> <ul class="menu_nav"> <li><a rel="nofollow" href="/" class="cur">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">服务和支?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">荣誉资质</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">客户案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about5.html">招聘英才</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="slider"> <div class="slider_box" id="slider_name"> <ul class="silder_con"> </ul> </div> </div> <script src="/template/NEST700011/js/jquery.slides.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=590; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20201119102912.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180222112751.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20201119102015.jpg"; picarr[4]="/uploads/link/banner4.jpg"; imgLink[1] = "http://www.mentalpioneers.com"; imgLink[2] = "http://www.mentalpioneers.com"; imgLink[3] = "http://www.mentalpioneers.com"; imgLink[4]="javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".silder_con").append("<li class='silder_panel'><a target='_blank' class='f_l'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".silder_con").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed"> <div class="fl hotSea fs16 font_w"> <span>热门搜烦Q?/span> <a href="/key.aspx?k=%b6%cd%bc%fe" rel="nofollow">Mg</a> <a href="/key.aspx?k=%ba%d3%b1%b1%b6%cd%d4%ec" rel="nofollow">沛_锻?/a> </div> <div class="kouhao fl"><img src="/template/NEST700011/images/kouhao.png" title="通过汽R行业ISO/TS16949:2009认证" /></div> <div class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div class="seaL font_w fs14"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST700011/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="insLeft font_w fl"> <ul class="proSide fs16"> <li><a rel="nofollow" href="/tldz/">铁\锻?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/qcdj/">汽RMg</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/njdz/">农机锻?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ksdj/">矿山Mg</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jxdz/">机械锻?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/cldj/">齿轮Mg</a></li> </ul> <div class="asideCotact"> <ul class="fs14"> <li>联系Q倪经?/li> <li>电话Q?00-0311-215<br /><i style="display:inline;padding-left:40px"></i>0311-88747296</li> <li>手机Q?3785205566<br /><i style="display:inline;padding-left:40px"></i>15175112287</li> <li>传真Q?311-88747296</li> <li>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:jinhuanduanzao@163.com">jinhuanduanzao@163.com</a></li> <li>|址Q?a rel="nofollow" href="http://www.mentalpioneers.com">www.mentalpioneers.com</a></li> <li>厂址Q河北石家庄长安区南村镇董家庄村西工业园</li> </ul> </div> <div class="asideTel mt15 font_a fs20 clearfix"> <h2 class="fl"><img src="/template/NEST700011/images/inTel.png" /></h2> <h3 class="fl ml10"> <span class="fs16 font_w">全国服务热线</span> <p>400-0311-215<br>0311-88748296</p> </h3> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h4 class="tac fs20">【图文】河北锻造控制质量有Ҏ_矛_庄锻件的未来发展情况</h4> <h3 class="tac"><span>来源Q?a href='http://www.mentalpioneers.com/news/423.html'>http://www.mentalpioneers.com/news/423.html</a></span><span>发布旉Q?021-02-25</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p>矛_庄金环锻造有限公司是一家在较ؓ专业的的公司Q所在领域也是相当突出的Q今天我们可以来了解一下该公司的详l内?<p style="text-indent:2em;"><b>沛_锻?/b>质量的控制方法大安知道吗?主要有四U,且听编一一道来。一是原辅材料质量的控制Q需要做好原辅材料的q货验工作,分类存放Q只有达到要求的材料才让其投入河北锻造的q程中;二是铸追q程的质量控Ӟ造型的型砂进行取P提高对型砂质量的监督Q三是造型、制芯工艺的控制Q严格按照要求进行操作,保证造型和制芯的质量Q四是熔点{浇注工艺的控制Q在炉料完全熔化之后Q根据品的具体cd沛_Q河北锻造控制质量有Ҏ控制热温度。以上就是河北锻造控制质量的Ҏ?/p><p style="text-align:center;"><img alt="【图文】河北锻造控制质量有Ҏ_矛_庄锻件的未来发展情况" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/19092/201802091129006861909280805.jpg?path=www.mentalpioneers.com/uploads/cp/201802091129006861909280805.jpg" style="width:480px;height:480px;"/></p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">更多Zx</span><span style="color:#0020FF;">Q?/span> </p><p style="text-indent:2em;">矛_庄锻件现在的发展销售范围不仅仅只是在石家庄地区Q在全国范围均有涉及Q现在小~给大家说下它的未来发展前景。先l说说石家庄Mg的种c,矛_庄锻件的U类多多Q有<a href="/qcdj/" target="_blank">汽RMg</a>、火车锻件?a href="/cldj/" target="_blank">齿轮Mg</a>Q还有铁路配件等{,U类齐全Q质量佳是锻件发展的前提。另外,我们再说说石家庄Mg的现在的发展情况Q在矛_庄地区,Mg不仅仅是被用在大型机器的使用上,在小型机器的使用也是很不错的。所以说它的发展锻造会矛_庄锻件的未来发展情况如日中天Q发展范围会来广泛?/p>以上是关于“石家庄Mg的未来发展情况”的单介l,我们公司q有、石家庄金环锻造有限公司等诸多相关产品Q如果您比较感兴,可以跟我们联p获取更多详l资料!</p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="424.html">汽RMg质量好坏的重要性介l?/a></div> <div>下一?<a href="422.html">【图文】河北锻造控制质量的三大Ҏ_良好的发展前景靠服务</a></div> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b6%cd%bc%fe'>Mg</a>,<a href='/key.aspx?k=%d6%ca%c1%bf'>质量</a>,<a href='/key.aspx?k=%bf%d8%d6%c6'>控制</a>,<a href='/key.aspx?k=%ca%af%bc%d2%d7%af'>矛_?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b7%a2%d5%b9'>发展</a>,</div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/442.html">【图文】石家庄Mg的前景分析_汽RMg的生成?/a><span>2021-11-11</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/441.html">【图文】技术要求非帔R_汽RMg是什?/a><span>2021-11-04</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/440.html">【图文】河北锻件的发展历程_汽RMg如何更好生</a><span>2021-10-28</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/439.html">【图文】石家庄Mg的发展前景_Mg厂家保证生安全</a><span>2021-10-14</span></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" class="ftCur">首页<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图<em></em></a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/4g/">手机?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="#">q回剙<em></em></a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/NEST700011/images/ftLogo.jpg" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.mentalpioneers.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 矛_庄金环锻造有限公?/p> <p>专业生:<a href="http://www.mentalpioneers.com" target="_blank">沛_锻?/a>,<a href="http://www.mentalpioneers.com" target="_blank">沛_Mg</a>,<a href="http://www.mentalpioneers.com" target="_blank">Mg加工厂家</a>{?Ƣ迎来电咨询!</p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/city_index.aspx?city=zhejiang" title="江" target="_blank" rel="nofollow">江</a> <a href="/city_index.aspx?city=tianjin" title="天|" target="_blank" rel="nofollow">天|</a> <a href="/city_index.aspx?city=jiangsu" title="江苏" target="_blank" rel="nofollow">江苏</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanghai" title="上v" target="_blank" rel="nofollow">上v</a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="׃" target="_blank" rel="nofollow">׃</a> <a href="/city_index.aspx?city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="p" target="_blank" rel="nofollow">p</a> <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_" target="_blank" rel="nofollow">沛_</a></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1253525991'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1253525991%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-10-30/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">冀ICP?4021109?1</a> 技术支持:<a rel="nofollow">时代互动</a> </b> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST700011/images/ewm.png" width="100" height="100" /> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <script src="/template/NEST700011/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".slider_btn").css("width",$(window).width()); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".proSide li:odd").addClass("backF7"); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST700011/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <a href="http://www.mentalpioneers.com/">ŮͬѧֳƵ-Ұϵ18ۿAV-Ʒ޴߲-ԺAvAv</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>